slider_07Wat kost mij een haarwerk?

award_chocolate_mix_content_02Het antwoord op deze vraag is enerzijds afhankelijk van het haarwerk zelf en anderzijds is dit afhankelijk van de hoogte van de vergoeding van uw zorgverzekeraar.island mono

 

Hoeveel een haarwerk kost is afhankelijk van verschillende factoren. De basisprijs bestaat uit de kosten van het materiaal, de hoeveelheid techniek en arbeidstijd. Materiaalkeuzes tussen echt haar, Europees of Aziatisch haar, of een kunstvezel. Het merk of de lengte van het haar bepalen ook mede wat het haarwerk kost. Uiteraard zijn de handgeknoopte in het algemeen duurder dan machinaal geproduceerde modellen. Volledig maatwerk, waarbij een ontwerp en mal gemaakt moet worden zijn natuurlijk ook extra kostenverhogend. Dit geldt ook voor aanvullende technische voorzieningen zoals lacefront, monofilament. Haarwerk Asten werkt uitsluitend met kwaliteitsleveranciers. 

Als zijnde zorgverlener in haarwerken hebben we contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars. De huisarts of medisch specialist kan in geval van medische noodzaak een verklaring uitschrijven voor het verstrekken van een haarwerk. Op basis van deze indicatie komt u voor een vergoeding in aanmerking.

 

tiva

Zorgverzekeraars.

Haarwerk Asten is een gecontracteerde zorgverlener.

De landelijke basisvergoeding bedraagt €454,50 in 2023. Indien u aanvullend verzekerd bent komt u in aanmerking voor een extra vergoeding, waarvan de hoogte verschilt per zorgverzekeraar en verzekeringspakket.

Haarwerk kunnen wij direct bij uw zorgverzekeraar declareren. Bij  de aankoop verrekenen wij dan het vergoedingsbedrag van uw zorgverzekeraar direct met de prijs van het haarwerk.

Klachtenprocedure

De klachtenregeling HSBN zorgt er voor dat onze leden voldoen aan de eis dat haarwerkbedrijven aangesloten zijn bij een erkend onafhankelijk klachtencommissie. In 99 van de 100 gevallen lost een haarwerkbedrijf eventuele problemen met een klant zelf netjes op, maar een enkele keer kan het wel eens niet lukken. Dan kan de klachtenregeling HSBN misschien voor u uitkomst bieden. Na de aanmelding van een klacht door u als klant zijnde neemt het secretariaat HSBN de taak van klachtenfunctionaris op zich en wordt eerst een bemiddelingspoging (mediation) gedaan. Met een frisse kijk op de klacht wordt onderzocht of deze alsnog op te lossen is. Deze bemiddeling is geheel voor alle partijen vrijblijvend en een eventueel advies is dan ook niet bindend. Mocht de bemiddeling onverhoopt geen uitkomst bieden, dan kan aanmelding van de klacht bij de klachtencommissie HWK de volgende stap zijn. Het doorzetten van de klacht bij de klachtencommissie doet u bij het secretariaat HSBN. De klachtencommissie zal middels haar voorzitter bepalen of uw klacht ontvankelijk is of niet. Wanneer de klacht ontvankelijk is betekent dit dat de klacht door de klachtencommissie in behandeling kan worden genomen. Mocht dus de klacht door de klachtencommissie ontvankelijk worden verklaard dan dient u €75,- naar de rekening van HSBN over te maken. Na betaling wordt dan de klacht door de klachtcommissie in behandeling genomen. Dit kan geheel schriftelijk gebeuren, maar wanneer de klachtencommissie dit nodig acht kan er ook gebruik gemaakt worden van een hoorzitting. Wanneer bij de uitspraak van de klachtencommissie u in het gelijk wordt gesteld dan wordt de € 75,- teruggestort op uw rekening. De uitspraak van de klachtencommissie HSBN is bindend voor onze leden. Het aanmelden van de klacht bij het secretariaat HSBN ( Haarwerk Specialist Branche Organisatie) kunt u HIER doen. Contactgegevens HSBN: Website: www.hsbn.nl (klanteninformatie) ; E-mail: secretariaat@hsbn.nl ; Tel.: 06-53288616